اعلام مبلغ نهایی عیدی کارمندان و کارگران

0
360549
اعلام مبلغ نهایی عیدی کارمندان و کارگران
حداقل و حداکثر مبلغ عیدی کارمندان و کارگران براساس آخرین حقوق و دستمزد تعیین شده از جانب وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

مبلغ عیدی سال 1401 اعلام شد | اعلام مبلغ نهایی عیدی کارمندان و کارگران

عیدی مبلغی است که هر سال پیش از سال نو از طرف کار فرما به کارمندان و کارگران پرداخت میشود.

عیدی هزینه ای جدا از حقوق کارکنان یک شرکت و  سازمان است.

مبلغ عیدی براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی دو برابر حداقل دستمزد و تا سه برابر حداقل دست مزد است.

امسال مبلغ عیدی به صورت زیر اعلام شده است:

کارمندان با پایه حقوق 3 میلیون و 500 هزار تومان  مبلغ عیدی 5 میلیون و 400 هزار تومان

کارمندان با پایه حقوق 4 میلیون تومان مبلغ عیدی 7 میلیون 960 هزار تومان

تمام مبالغ عیدی اعلام شده با کسر مالیات میباشد.

عیدی حداقل و حداکثر به افراد زیر تعلق خواهد گرفت.

حداقل عیدی: به ازای یک سال کار دستمزد 60 روز کار طبق آخرین دستمزد

حداکثر عیدی: به ازای یک سال کار دستمزد 90 روز کار طبق آخرین دستمزد

یعنی مبلغ عیدی کارکنان نباید از دستمزد 60 روز کمتر و از دستمزد 90 روز بیشتر باشد.

فرمول محاسبه حداقل عیدی به صورت زیر است:

حداقل دستمزد روزانه * 60 =حداقل عیدی

فرمول محاسبه حداکثر  عیدی به صورت زیر است:

حداکثر دستمزد روزانه * 90 =حداکثر عیدی

طبیعتا عیدی نیز مانند مبلغ حقوق و دستمزد با تورم دست خوش تغییراتی قرار خواهد گرفت اما در ماه های پایانی سال رقم نهایی عیدی اعلام خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید