ساعت کار کارگران تغییر کرد

0
360481
ساعت کار کارگران تغییر کرد
ساعت کار کارگران تغییر کرد، ساعت کار کارگران در سال 1401 به همراه فرمول محاسبه آن به صورت هفتگی و ماهانه اعلام شد.

ساعت کار کارگران تغییر کرد

ساعت کار کارگران تغییر کرد

کار کارگران و ساعت آن طبق ماده 51 قانون کار 44 ساعت در هفته تعریف شد.
در ماده 63 قانون کار نیز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی همچنین روز 22 اردیبهشت مصادف با روز کارگر تعطیلی با مزد تعیین گردیده است.
یعنی کارگر بدون حضور از تمام مزایا بهره مند خواهد شد.
اگر ساعت کار کارگر و کارکنان کمتر از ساعت کار موظفی سال ۱۴۰۱ باشد، طبق ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایا و بیمه به نسبت کارکرد پرداخت می‌شود.
اگر ساعت کار کارگر از ساعات کار موظفی ۱۴۰۱ بیشتر باشد، باید اضافه کاری پرداخت شود.
در جدول ساعات کاری ۱۴۰۱ که مطابق با تعاریف ساعت کار در قانون کار است، ساعت کاری روزانه، هفتگی و ماهانه کارگران مشخص شده است.
با توجه به اینکه تعداد روزهای کاری و تعطیلات رسمی و تعداد روزهای هر ماه متفاوت است بنابراین ساعت کاری ماهانه و هفتگی کارگران نیز رقم و عدد ثابتی نبوده و هر هفته و هر ماه از فرمول محاسبه ساعت کاری به صورت مجزا باید محاسبه شود.
ساعت کاری اداره کار برای تمام کارگران شاغل در کشور ثابت است.
جدول زیر نرخ ساعت کاری کارگران در سال 1401 را نشان میدهد:

در مواردی که مزد کارگران به صورت هفتگی پرداخت می‌شود ساعت کار موظفی هفتگی استفاده می‌شود. در صورتی که کارگران تمام وقت مشغول به کار باشند برای محاسبه ساعت کار هفتگی طبق قانون کار از فرمول زیر استفاده می‌شود:
ساعت کار هفتگی قانون کار = تعداد روزهای غیر تعطیل طول هفته * ۷.۳۳

در اغلب کارگاه‌های کشور حقوق به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. بنابراین برای محاسبه اضافه کاری و کارکرد ماهانه از ساعت کاری ماهانه قانون کار استفاده می‌شود. برای محاسبه ساعت کار ماهانه کارگران از همان فرمول ساعت کار هفتگی استفاده می‌شود با این تفاوت که به جای تعداد روزهای هفته، تعداد روزهای ماه جاگذاری می‌شود:
ساعت کار ماهانه قانون کار = تعداد روزهای غیر تعطیل طول ماه * ۷.۳۳

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید