جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان 1401

0
360513
افزایش حقوق بازنشستگان
دسته بندی و جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان1401 براساس مصوبات جدید دولت و مجلس اعلام شد. افزایش حقوق بالای 10 درصد برای بازنشسگان و مستمری بگیران قطعی است.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان1401

در پی اعلام مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان از جانب وزارت کار این سازمان به تشریح جزئیات این طرح پرداخت.

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد:

طبق مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه های مستمری بگیر از سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری سال جاری اینگروه از بازنشستگان را در سه گروه جداگانه به انجام میرسانیم.

و سپس به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ خواهد شد.

دسته اول: مستمری بازنشستگان حداقل بگیر که از افزایش 57/4 درصدی برخوردار خواهد شد. رقم حداقل 5 میلیون و 580 هزارتومان برای این گروه در نظر گرفته شده است.

دسته دوم: مستمری بگیران بالاتر از حداقل دستمزد، این گروه رقمی پایین تر از 10 میلیون تومان را برای مستمری خواهند داشت. مبلغ 650 هزار توان به عنوان کک عیشت مردمی به آنان افزوده شده و حقوق ایشان به 10 میلیون تومان خواهدرسید.

دسه سوم: این دسته به حقوق های مستمری بالای 10 میلیون تومان اطلاق خواهد شدکه متاثر از افزایش 10 درصدی حقوق خواهد شد.

در رابطه با جزئیات طرح افزایش حقوق بازنشستگان به لینک افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تا نیمه اردیبهشت 1401مراجعه فرمایید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید