سوابق کار و بیمه دانشجویی

0
360486
سوابق کار و بیمه دانشجویی
سوابق کار و بیمه دانشجویی برای حمایت از دانشجویان بدون پوشش بیمه ای تایید شد. متقاضیان و افراد تحت تکلف خود به سایت تامین اجتماعی مراجعه کنند

سوابق کار و بیمه دانشجویی

سوابق کار و بیمه دانشجویی در ورود به بازار کار

دوران دانشجویی جز سوابق کاری دانشجویان خواهد شد.دریافت سابقه بیمه تنها با پرداخت حداقل 12 تا 18 درصد از حق بیمه صورت می پذیرد.
سازمان تامین اجتماعی در طی تفاهم نامه ای با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمهیدات بهره مندی دانشجویان از بیمه و سوابق کار را فراهم کرده است.
هدف از این طرح ارائه پوشش بیمه ای در طی 2 تا 12سال تحصیل دانشجویان است که عمده ای افراد فاقد بیمه هستند.
مطابق اصل 29 قانون اساسی << برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری، پیری و…همچنین خدمات بهداشتی و درمانی حق همگانی است.>>
طبق این اصل دولت مکلف است از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارک مردم خدمات و پشتیبانی های فوق را برای تمام افراد فراهم کند.
اجرای تمام طرح های مربوط به بیمه افراد طبق نظر سازمان تامین اجتماعی صورت میگیرد.

مزایای این طرح چیست؟
مزیت اصلی این طرح ارائه سوابق کاری و خدمات بیمه ی عمومی به تمام افراد مشغول به تحصیل از 18 تا 50 سال است. افراد تحت تکلف این دانشجویان نیز مشمول بیمه خواهند شد.

تعیین نرخ حق بیمه
براساس قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی و مفاد ماده 4 آیین امه اجرایی مربوطه نرخ بیمه به صورت زیر اعلام شده است:
الف) نرخ 14 درصد(12 درصد سهم بیمه شده و 2 درصد دولت):
بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی
ب) نرخ 16 درصد(14 درصد سهم بیمه شده و 2 درصد سهم دولت):
بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد بازنشستگی
ج) نرخ 20 درصد(18 درصد سهم فرد و 2 درصد سهم دولت):
بیمه بازنشستگی، ازکارفتادگی و فوت

برای دریافت این بیمه متقاضیان باید به لینک سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید